top of page

voorwaarden Olga Verheyden Videoproducties:

Bij het sluiten van een overeenkomst voor een opdracht, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

-Er moet een voorschot worden betaald van minimaal 30% van het gehele bedrag.-Als de opdracht wordt gecanceld, blijft dit bedrag bij Olga Verheyden Videoproducties-De rest van het bedrag mag worden overgemaakt na het beëindigen van de opdracht.- Tenzij er anders is afgesproken, mogen de video’s gebruikt worden voor portfolio en website van Olga Verheyden Videoproducties.

bottom of page